admin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘÍŠOVICE, okres Liberec – p.o.

Vás zve k zápisu dětí k povinné školní docházce do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025

dne 11. 4. 2024 od 13:30 -16:30h.

Naše škola nabízí:

  • výuka žáků v jednotlivých ročnících
  • možnost přijetí žáků do ŠD
  • výběr z mnoha zájmových kroužků
  • rodinné prostředí naší školy
  • sportovní zázemí v prostoru školy
  • moderní a zábavná výuka

Více informací o naší škole naleznete na webové stránce www.zsprisovice.cz.

Ke stažení:

zápisový lístek žáka

odklad žádost