Základní škola Příšovice je menší škola rodinného typu s 1. – 5. postupným ročníkem, školní družinou a školní jídelnou. Kapacita školy je 125 žáků, školní družiny 50 žáků a školní jídelny 100 jídel. Výuka probíhá v 1. až 5. ročníku podle Školního vzdělávacího programu pro základní školy. Žáci se učí v pěti učebnách. Vedle nich jsou na škole dvě učebny pro malé a velké oddělení školních družin.

Nově vznikla počítačová učebna, která je vybavena 15 počítači. Všechny učebny jsou vybaveny novými lavicemi, ve všech učebnách jsou instalovány interaktivní tabule. Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňovány, stejně jako odborná literatura pro učitele. Učitelé mají k dispozici svůj notebook.

V budově je dále vstupní hala, šatna a kuchyň s jídelnou. K budově školy je přistavěna sportovní hala, kterou žáci využívají při hodinách tělesné výchovy, sportovních kroužcích, ale i k pořádání meziškolních turnajů. Nově má škola k dispozici zrekonstruované venkovní hřiště s doskočištěm pro skok do dálky, řadu herních prvků a altánek. O hlavní přestávce je zajištěn pobyt žáků na terase, za nepříznivého počasí v tělocvičně. Ve škole je zaveden pitný režim a navíc si žáci mohou koupit dotované mléko a mléčné výrobky.