MAP Turnovsko IV

Naše škola je zapojena do projektu MAP Turnovsko IV, reg. č. CZ.02.02.XX/00/23_017/0008137. Projekt je realizován od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2025. Hlavním cílem je přispět ke zlepšení kvality vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Turnov. Projekt realizuje Obecně prospěšná společnost pro Český ráj, informace jsou na stránkách www.mapturnovsko.cz/map4.
Naše škola v školním roce 2018 – 2020  čerpala projekt financovaný z cizích zdrojů – finanční podpora z OP VK – dotace projekt s názvem „Šablony ZŠ Příšovice“, s reg. č. „CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0004786, celkem 377 967,00 Kč. Projekt je  realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání pedagogů v oblasti společného vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti, doučovaní žáků, otevření dvou zájmových kroužků a spolupráci s rodiči.


Naše škola ve školním roce  2019 – 2021 čerpala projekt financovaný z cizích zdrojů – finanční podpora z OP VK – dotace projekt s názvem „Šablony ZŠ Příšovice II“, s reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013377, celkem 484 395,00 Kč. Projekt je  realizován prostřednictvím jednotek aktivit a naplněním výstupů z těchto jednotek. Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání pedagogů v oblasti společného vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti, doučovaní žáků, otevření dvou zájmových kroužků a spolupráci s rodiči.


Naše škola je trvale zapojena do projektu MŠMT – Mléko do školOvoce do škol.


Naše škola se na dobu dvou let zapojila do projektu – NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ.

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů.  Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO – Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 – Doučování žáků škol). Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.