Zhodnocení DOTAZNÍKU  školní jídelny

V úvodu našeho shrnutí dotazníku ŠJ vám chci poděkovat za spolupráci. Velice nás potěšilo, že všechny vydané dotazníky byly vráceny vyplněné zpět.

POLÉVKY

Děti jednoznačně preferují polévky vývarové s knedlíčky či písmenky, mají rády také polévku rajskou, dýňovou, hráškovou či gulášovou, také frankfurtskou. Nejméně oblíbené polévky jsou je houbová a polévky luštěninové.

Předpis (PŘÍLOHA Č.2) nám však stanovuje týdně zařazovat polévky  takto: 3x zeleninové, 1x lušteninové a 1x oblíbený vývar ( zdravé naplnění spotřebního koše ŠJ). Z jídelníčku jsme tedy vyřadili polévku houbovou.

HLAVNÍ JÍDLO

Jako hlavní jídlo děti preferují těstoviny (špagety), omáčky a smažená jídla (řízek, smažený sýr). Podle očekávání řada dětí uvítá sladké jídlo. Co se týká rybích jídel, přibližně stejný počet jej vyhledává, stejný odmítá. Málo oblíbená jídla jsou luštěniny, játra a houby.

Děti by si přály zařadit více  smažená jídla, sladká jídla, lososa a omáčky. Opět cituji z našeho předpisu: Sladká jídla jsou dopručena 2x měsíčně (cukry!), ryba též 2x do měsíce ( omega mastné kyseliny a jód). Smažená jídla lze zařadit příležitostně z důvodu velké spotřeby tuku na smažení ve spotřebním koši ŠJ.

Během týdne je tedy doporučeno 1x bezmasé jídlo (sladké, slané), asi 4 x maso (drůbeží, vepřové, rybí, 2x hovězí) a 1x luštěniny.

ZÁVĚR

Požadavky dětí jsou různorodé, nelze vyhovět současně všem. Ale jsme si vědomi, že oblíbená jídla zařazujeme do našeho jídelníčku v rámci splnění hodnot spotřebního koše. Na základě dotazníku se vyhneme zařazování houbových jídel.  Do zdravého jídelníčku je třeba zařadit více ovoce a zeleniny a příležitostně naše smažená jídla – řízek sýr, hranolky.

Ještě jednou vám chceme poděkovat za spolupráci při vyplňování dotazníku. Všechny vyplněné dotazníky jsou k nahlédnutí u vedoucí ŠJ.

S pozdravem, A.Gardoňová

PŘÍLOHA Č. 1 – výsledky z dotazníků

PŘÍLOHA Č.2 – spotřební koš a sestavování týdenního jídelníčku ŠJ

PŘÍLOHY:

výsledky dotazníků

SPOTŘEBNÍ KOŠ -leden 2023

sestavení jídelníčku