Účast na:

  • turnaji ve vybíjené (Podzimní turnaj) – pořádá ZŠ Příšovice
  • sportovních akcích pořádaných ASŠK
  • vánočním turnaji v malé kopané Přepeře
  • turnaji ve snajpru – pořádá ZŠ Příšovice
  • turnaji v malé kopané MC Donal’ds –Přepeře
  • trojboji všestrannosti – atletika
  • okresních sportovních soutěžích v atletice
  • bruslení na kluzišti s umělým ledem v Turnově
  • výuka plaváni pro žáky 2. a 3. tříd – plavecký bazén Turnov