Slavnostní zahájení školního roku 

 • Drakiáda
 • Martinská slavnost
 • Mikulášská nadílka

Předškoláček

 • spolupráce s MŠ Příšovice pro předškoláky

Vánoce 

 • oslava Vánoc
 • vánoční věncování
 • rozsvěcení vánočního stromu obce Příšovice
 • vánoční zpěvy v kapli obce Příšovice

Masopustní dovádění a karneval

Loučení se zimou 

 • vynášení Morény

Zápis do 1. třídy

 • Den dětí
 • Školní exkurze

Rozloučení s 5. třídou
Zábavné odpoledne při příležitosti závěru školního roku.

Účast na různých výtvarných a sportovních soutěžích

Sběr papíru – po celý rok

Sběr lesních plodu – kaštany, žaludy