Školní družina je součástí Základní školy Příšovice. Je zařízením, které slouží k rekreaci a odpočinku žáků po vyučování.

Má 2 samostatná oddělení s kapacitou 50 žáků.

Zařazení žáků do ŠD podléhá těmto kritériím, které jsou s novým školním rokem aktualizovány podle počtu dětí v jednotlivých ročnících

 1. 1. třída automaticky
 2. Žáci 2. – 5. tř., postupně a kteří dojíždí do školy
 3. Žáci zaměstnaných rodičů pracujících na směny
 4. Ostatní – po individuální dohodě

Přihláškou do ŠD je zápisní lístek, který vyplní rodiče. Zároveň uvedou denní odchody dítěte.


 1. oddělení – malé, pro žáky 1. a 2. ročníků
  provoz: 6.30 – 16.30 hod.
  paní vychovatelka: m.trnkova@zsprisovice.cz
 2. oddělení – velké, pro žáky 3. – 5. ročníků
  provoz: 6.30 – 16.30 hod.
  paní vychovatelka: i.bernardova@zsprisovice.cz

Vaše dítě si můžete vyzvednout do 13.30 hod., poté budou děti venku, další vyzvednutí je možné od 14.55 hod. do 16.30 hod. Děkujeme.

Čas odchodů a příchodů je evidován, dítě nesmí opustit družinu jinak, než určí rodič.


Dokumenty ŠD

Vnitřní řád ŠD

Směrnice, kterou se stanoví podmínky úplaty ve školní družině ZŠ Příšovice s účinností od 1. 9. 2023