Současná budova naší školy byla otevřena 1. 9. 1975. Prvňáčky i zkušené starší žáčky vítaly paní učitelky v čele s paní ředitelkou Blankou Havlínovou. Při slavnostním otevření školy nechyběli zástupci školství, kraje, okresu ani televize.

A jak to bylo dřív?

O tom vypráví kroniky: ta naše školní i obecní. Malí žáčci chodívali kdysi dávno do školy v Přepeřích. To bylo na počátku 19. století. Skutečná příšovická škola byla zřízena roku 1864, byla jednotřídní a řídil ji pan František Kysela z Rovenska pod Troskami. Do zdejší školy chodily i děti z Podolí (Svijan). V roce 1880 byla škola už dvoutřídní, a protože žáků přibývalo, bylo roku 1884 přistavěno na stávající budovu patro. Že nevíte, o kterém domě je řeč? Je to budova dnešního obecního úřadu, která postupně měnila vzhled i účel. Dlouhá léta tu například byla mateřská škola.

Ze zápisků kronik, které jsou vedeny více než 200 let, vyplývá, že se v Příšovicích měnily počty obyvatel, rodin a tím pádem i dětí, takže například 1. 9. 1925 byla škola opět redukována na pouhou jednotřídku.

Naopak druhá polovina 70. let 20. století zatížila současnou školu příliš velkým počtem žáků, a to tak, že tu od každého ročníku existovaly dvě třídy A a B. Bylo tu až 190 dětí najednou. Nepředstavitelné, že?

V roce 1999 byla k budově školy přistavěna sportovní hala, kterou využívají nejen žáci školy, ale i sportující příšovická veřejnost.
Dnes školu navštěvuje průměrně 80 dětí, které se učí v pěti ročních I. stupně.

Jak se školství v Příšovicích bude dařit dále, to záleží nejen na nás, pracovnicích školy, dětech a jejich rodičích, ale i na Obci Příšovice, odboru školství krajského úřadu Libereckého kraje i na MŠMT.