EU pro ZŠ Příšovice

Projekt EU

logo

Škola je zapojena do projektu MŠMT EU – peníze školám, oblast Vzdělávání pro konkurenceschopnost. кудин

Název projektu: OP VK 1.4 70695938

Užití dotace: 1. 4 Zlepšení podmínek ve vzdělávání na základních školách иванчай

Předpokládané datum zahájení projektu: 01.09.2010

Předpokládané datum zahájení projektu: 01.09.2010

Předpokládané datum ukončení projektu: 28.02.2013

Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 30,0

Rozpočet projektu celkem: 599 833,00 Kč


Dotace byla schválena pro tyto oblasti:
  • Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. 

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti. 

  • Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. 

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol a k individualizaci výuky v této oblasti. 

  • Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd.

V rámci tohoto projektu byly zatím zakoupeny 2 interaktivní tabule s kompletním příslušenstvím a s připojením k internetu, 2 notebooky a 7 počítačů. Učitelé absolvovali několik vzdělávacích kurzů, vytvořili sady digitálních učebních materiálů.
V současné době mají notebook k dispozici 4 učitelé (na škole pracuje 5 učitelů), kteří na nich tvoří svoje sady digitální učebních materiálů (DUMů) a prezentují je žákům.
Tyto DUMy by v součinnosti s pořízenou ICT technikou měli vést ke zkvalitnění výuky.
DUMy jsou uloženy na školním serveru.EU pro ZŠ Příšovice

EU pro ZŠ Příšovice

EU pro ZŠ Příšovice


Náhodný obrázek
foto - 7

zobrazení: 1393
známka: 0
Jídelní lístek

Seznam alergenů

jídelníček

EU pro ZŠ Příšovice
Obecní stránky

Příšovice

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS.